Биднийг сонгох шалтгаан

  Ёс зүйг дээдэлсэн мэргэжлийн түнш
  Бид сонирхлын зөрчил, хуулийн зөрчил, ёс зүйн зөрчилтэй бизнесүүдээс татгалздаг.
  Бизнесийн онцлогт нийцсэн шийдэл
  Бид ирээдүйн боломж, бизнесийн онцлог, зах зээлийн хэрэгцээнд нийцсэн уян хатан шийдлийг санал болгоно.
  Салбар хавсарсан мэдлэг - ур чадвар
  Бид тасралтгүй хөгжих нэгдмэл сонирхолтой эдийн засаг, технологийн салбарын бүтээлч мэргэжилтнүүд, зөвлөхүүдийн баг хамт олон.
  Үндэстэн дамнасан хүчирхэг түншлэл
  Бид үндэстэн дамнасан мэдлэг ур чадварын солилцоо, харилцан ашигтай хамтын хөгжилд нэгдмэл сонирхолтой хүчирхэг түншлэл.
  Эрсдэлийн удирдлага ба актуар
  тооцоолол дээр ажилласан цаг
  Андеррайтинг ба давхар
  даатгал дээр ажилласан цаг
  Олон улсын мэргэшлийн
  шалгалтын тоо

  Манай баг

  Хүн бүр эрүүл мэндийн даатгалтай байх ёстой гэж үү? Би хүн бүр эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй байх ёстой гэж хэлье.
  Dennis Kucinich
  politician
  Юу хийж буйгаа мэдэхгүйгээс л эрсдэл үүсдэг
  Warren Buffett
  Business magnate
  Таны хамгийн сэтгэл дундуур харилцагчид л хамгийн итгэл дүүрэн сурах суурь болдог.
  Bill Gates
  Business magnate

  Ажлын байр

  Зөвхөн ажиллахын тулд ирэх бус өөрчлөхийн тулд нэгд!

  Хуудас
  Ажлын байрны зар:

  Таныг өөрийн хязгаарыг тэлж ирээдүйн боломжыг нээх аянд урьж байна.

   Бид танд хэрхэн туслах вэ?