• Эрхи Цогцолбор, Улаанбаатар
 • (976) 77431850
 • contact@fins.mn
 • slider2
  Solvency II: ORSA Түүлкит
  Өөрийн эрсдэл төлбөрийн чадварын үнэлгээний систем
 • slider2
  Нөөц сангийн аудит
  Ердийн даатгал, амьдралын даатгал, давхар даатгалын компаниудын нөөц сангийн аудит
 • slider2
  НББОУС19 Ажилтны тэтгэмжийн тооцоолол
  Төрийн албан хаагчийн өндөр насны тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн актуар тооцоолол
Нийтлэл
Сүүл нэмэгдсэн нийтлэлүүд
You fully seems stand inquietude own
1 January, 2020 by Ц.Будмаа in Улаанбаатар
Learning why hastened small cheerful
27 January, 2020 by Ц.Будмаа, in Улаанбаатар